Privacyverklaring

Privacyverklaring Drijfveer Media

Wij, Drijfveer Media, verwerken de door jou ingevulde gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.

Wanneer je ons jouw gegevens toevertrouwt, vertrouw je erop dat wij goed met deze gegevens omgaan. Andersom vertrouwen wij erop dat je de gegevens naar waarheid invult.

Wij baseren deze gegevensverzameling zonder toestemming vooraf op rechtsgrondslag b van de Algemene verordening gegevensbescherming en het gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend om een passende offerte toe te sturen en om contact op te nemen. We sturen dus geen nieuwsbrieven, enquêtes of andere aanbiedingen tenzij je daar akkoord voor hebt gegeven. We verzamelen de gegevens slechts eenmalig, bewaren de gegevens zo kort mogelijk en verwijderen
de gegevens daarna uit ons systeem.

Jij hebt het recht om gegevens te (laten) wijzigen als ze niet kloppen, te (laten) verwijderen of in te zien (mits we ze nog niet hebben gewist). Hiervoor kunnen we jou vragen om je legitimatiebewijs te tonen.

Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je contact opnemen met de nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Omdat wij niet kunnen inschatten wat de leeftijd is van de betrokkene die zijn gegevens verstrekt, gaan wij ervanuit dat iedereen die zijn gegevens aan ons verstrekt om gebruik te maken van de dienst, 16 jaar of ouder is of toestemming heeft van een persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

We hopen dat je begrijpt de gevraagde gegevens enkel dienen om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierbij hebben we de bescherming van jouw persoonsgegevens nageleefd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Onze privacyverklaring kan worden gewijzigd zonder jou daarvan op de hoogte te stellen. We adviseren daarom om geregeld onze privacyverklaring te controleren op wijzigingen.

26-03-2024
Drijfveer Media
info@drijfveermedia.nl

Scroll naar boven